Zelené centrum v Třanovicích Škola obnovy venkova Třanovice služby o.p.s.
oddělovač
Zadejte vyhledávací podmínky
Autor
Název
Klíčová slova
článek musí splňovat všechny výše uvedené podmínky
článek musí splňovat alespoň jednu z výše uvedených podmínek

Elektronická Zelená knihovna je jednou z aktivit projektu Zelené centrum v Třanovicích (www.zelene-centrum.cz). Obsahuje cca 750 odkazů na veřejně dostupné informační zdroje na internetu, týkající se ekologie, udržitelného rozvoje a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty , které jsou tříděny a rešeršovány dle klíčových slov, názvů publikací či jmen autorů.

Hledáte-li např. publikace konkrétního autora, v nabídce Autor si vyrolujte možnost „obsahuje slovo“ a do vedlejší kolonky napište jeho jméno.

Pokud máte zájem o zapůjčení knih v tištěné podobě, obecní knihovna v Třanovicích disponuje knižním fondem se stejnou tématikou o rozsahu 300 kusů. Obecní knihovna se nachází u ZŠ Třanovice, výpůjční dobu naleznete zde (www.tranovice.knihovna.info).